heroepingsrecht

Modelformulier herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan
  boutrading
  kilsdonk 33
  4907 zm
 • oosterhout
 • nederland
  info@boucar.com
  06-38301772

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 
 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

       
 

 

 

 

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 
 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 
 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 
 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 
 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 
 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 
 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.